Hàng loạt người tải nhầm ChatGPT

Hàng trăm nghìn người tải nhầm ChatGPT

Nhiều người lên App Store và Play Store để tìm ứng dụng ChatGPT. Trong khi AI này được sử dụng qua trình duyệt web.

5/5 - (2 Bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Không được phép sao chép. Liên hệ: 0988.856.223