Quý I của FPT tăng trưởng 26-28%

Doanh thu quý I ước đạt 9.500 tỷ, lợi nhuận rơi vào khoảng đạt 1.700 – 1.800 tỷ đồng.

Kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 42.420 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 20,2% lên 7.618 tỷ đồng. 

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) diễn ra chiều 7/4, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc tiết lộ doanh thu quý I của tập đoàn đạt 9.500 tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận rơi vào khoảng đạt 1.700 – 1.800 tỷ đồng, tăng 26 – 28% so với quý I năm trước.

fpt3-2869-1649325531.jpg

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc tiết lộ kết quả kinh doanh quý I của FPT.

Cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 42.420 tỷ đồng. Tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 20,2% lên 7.618 tỷ đồng. Tại cuộc họp, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT  cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.  

Nhìn lại năm 2021, doanh thu hợp nhất của FPT đạt 35.657 tỷ đồng. Tăng 19,5% và lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 5.349 tỷ. Tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước đó.  Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 4.337 tỷ đồng, tăng 22%. 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *